Công trình thi công lắp đặt hệ thống 4 camera tại Quảng Nam

Đơn vị thi công: Joney Camera

Địa điểm thi công: Duy Trung – Duy Xuyên – Quảng Nam

Hạng mục thi công: Lắp đặt hệ thống 4 camera có dây.

Thời gian hoàn thành: 1 ngày

Một số hình ảnh Joney Camera thi công lắp đặt camera

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0931881245